E parduotuvė.mediq.ee

Asmens duomenų tvarkymo principai

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

Įvadas

Asmens duomenis tvarko „UAB Mediq Lietuva“, įsikūrusi adresu Laisvės pr. 75, Vilnius; registro kodas 302513086. Savo veikloje mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, norėdami suteikti jums geriausias paslaugas, jums perkant prekes iš mediq24.lt.

Mes saugome jūsų duomenis ir privatumą visomis galiojančiuose teisės aktuose numatytomis priemonėmis

 

Kokiu tikslu renkami ir naudojami jūsų asmens duomenys

Mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, jei:

·         jūs sudarėte su mumis sutartį mediq24.lt užsakymo aplinkoje;

·         jūs užregistravote kliento sąskaitą mediq24.lt aplinkoje;

·         jūs davėte mums sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis, siunčiant jums pasiūlymus ir informaciją;

·         mes esame teisiškai įpareigoti tai daryti pagal teisės aktus;

·         to reikalauja pagrįsti "UAB Medią Lietuva" interesai.

 

Renkamų asmens duomenų rūšys

Mes renkame šiuos asmens duomenis, norėdami pristatyti jums prekes ir perduoti informaciją:

·         vardas, pavardė;

·         adresas;

·         e pašto adresas;

·         telefono numeris;

·         asmens kodas (užsakant prekes su sveikatos draudimo fondo nuolaidomis);

·         duomenys, susiję su prekėmis, kurias jūs užsisakote iš mūsų.

„Mediq Lietuva UAB“ nerenka mediq24.lt naudotojų specialių kategorijų asmens duomenų.

 

Kada ir kaip mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis

Mes renkame ir naudojame asmens duomenis:

·         kai jūs įregistruojate savo kliento sąskaitą;

·         gavę užsakymus ir pristatę prekes;

·         vykdydami prekių rinkodarą;

·         identifikuodami (nagrinėjant skundus ir prašymus);

·         surinkdami skolas.

Mes renkame duomenis tiesiogiai iš jūsų arba stebėdami jūsų veiklą; pavyzdžiui, kai jūs:

·         pakeičiate savo vartotojo sąskaitos duomenis;

·         pateikiate mums užsakymus;

·         apmokate savo sąskaitas faktūras;

·         susisiekite su mumis elektroniniu paštu.

 

Mes saugome jūsų duomenis tik tiek laiko, kiek būtina duomenų rinkimo tikslui, arba pagal teisės aktus. Pavyzdžiui:

·         asmeniniai užsakymai saugomi 2 metus, po to jie tampa anoniminiais;

·         neaktyvios klientų sąskaitos yra saugomos 2 metus, po to jos ištrinamos.

 

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

Kad organizuotume prekių pristatymą, mes siunčiame jūsų kontaktinius duomenis mūsų partneriams, su kuriais esame sudarę paketų pristatymo sutartis, priklausomai nuo pageidaujamo pristatymo būdo.

 

Profilio analizė ir automatizuoti sprendimai

„Mediq Lietuva UAB“ neatlieka automatinės profilio analizės ir automatizuotų sprendimų, pagrįstų jūsų duomenimis.

 

Jūsų teisės

Galite peržiūrėti mūsų surinktus ir naudojamus jūsų asmens duomenis, gauti informaciją apie saugojimo laikotarpį ir asmens duomenų persiuntimo tretiesiems asmenims apimtį.

Jūs turite teisę pateikti prieštaravimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jei sužinosite, kad duomenys, kuriuos mes surinkome apie jus, yra netikslūs, neišsamūs arba netinkami, turite teisę prašyti, kad duomenys būtų pakeisti arba ištrinti, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų nustatytus apribojimus ir duomenų tvarkymo teises.

Jei duomenų tvarkymui reikalingas jūsų sutikimas, bet kuriuo metu galite atšaukti sutikimą, atlikdami atitinkamus pakeitimus kliento sąskaitoje adresu mediq24.lt. Patvirtinimo atšaukimas neturi įtakos procedūroms, atliktoms su asmens duomenimis prieš atšaukimą, ir jokiems veiksmams, susijusiems su teisiniais reikalavimais.

Jūs turite teisę gauti mašininiu būtu nuskaitomą jūsų asmens duomenų kopiją.

 

Kontaktiniai duomenys ir skundų pateikimas

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl teisių ar procedūrų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba jei turite skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

„Mediq Lietuva UAB“

Laisvės pr. 75, LT06144 Vilnius, Lietuva

E. paštas privacy.lithuania@mediq.com

partneriai