E parduotuvė.mediq.ee

Taisyklės ir Sąlygos


„UAB Mediq Lietuva“, mediq24.lt NAUDOTOJO SUTARTIS

 

 

„UAB Mediq Lietuva“, Kolektyvo g. 15-20, LT-08314, Vilnius, Lietuva, registro kodas 302513086 (toliau – Paslaugų teikėjas) ir klientas, teikiantis užsakymą „UAB Mediq Lietuva“,“ e. parduotuvėje mediq24.lt ir identifikuojantis save įvesdamas savo asmens duomenys užsakyme (toliau – Paslaugų naudotojas), sudarė šią e. parduotuvės Naudotojo sutartį (toliau - Naudotojo sutartis).

 

1. E. PARDUOTUVĖ

1.1 mediq24.lt (toliau – e. parduotuvė) yra Paslaugų teikėjo sukurta internetinė aplinka, per kurią prekės parduodamos Paslaugų naudotojui.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Spręsdamos savo tarpusavio santykius, Sutarties Šalys vadovaujasi Įsipareigojimų įstatymu ir kitais teisės aktais, galiojančiais Lietuvos Respublikoje, taip pat e. parduotuvės Naudotojo sutarties nuostatomis.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti teikiamas e. parduotuvės paslaugas.

2.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Naudotojo sutarties sąlygas be įsipareigojimo apie tai raštu e. paštu pranešti Paslaugų naudotojui.

 

3. PREKĖS IR PIRKIMAS

3.1. E. parduotuvėje rodomų prekių paprastai yra sandėlyje. E. parduotuvėje rodomų produktų prieinamumas gali keistis priklausomai nuo pristatymo sąlygų.

3.2. Prekės, kurių šiuo metu nėra sandėlyje, užsakomos po to, kai Paslaugų naudotojas sumoka pagal sąskaitą faktūrą. Numatomas užsakymo įvykdymo laikas rodomas prekės užsakymo aplinkoje.

3.3. E. parduotuvėje siūlomos prekės parduodamos ir fiziniams, ir juridiniams asmenims.

3.4. Paslaugų naudotojas patvirtina, kad yra bent 15 metų amžiaus.

3.5. Paslaugų naudotojas pasirenka norimas prekes, ir privalo įvesti užsakymo vykdymui reikalingus duomenis (pavardę, vardą, kontaktinį telefono numerį, e. pašto adresą, pristatymo adresą, pašto kodą) bei sumokėti už prekes pagal užsakymą per banko nuorodą arba kredito kortelės nuorodą.

3.6. Paslaugų naudotojas, teikdamas užsakymą, privalo nurodyti teisingus duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui.

Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už užsakymo neįvykdymą arba kitas Paslaugų naudotojo teikiant užsakymą nurodytų neteisingų duomenų pasekmes.

3.7. Pardavimas įvyksta, kai Paslaugų naudotojas pateikia užsakymą e. parduotuvėje ir sumoka už paslaugą.

 

4. KAINOS

4.1. Visos e. parduotuvėje pateikiamos kainos nurodytos eurais ir apima pridėtinės vertės mokestį.

4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti e. parduotuvėje pateiktas kainas. Jei kainos e. parduotuvėje pasikeičia po to, kai Paslaugų naudotojas pateikia užsakymą ir sumoka už prekes, Paslaugų teikėjas privalo pristatyti prekes Paslaugų naudotojui už užsakymo pateikimo metu galiojančias kainas. Paslaugų naudotojas neturi teisės reikalauti kainų skirtumo kompensacijos.

 

5. PRISTATYMO LAIKAS IR SĄLYGOS

5.1. Prekės Paslaugų naudotojui pristatomos naudojant „UAB Venipak Lietuva“ paslaugas.

5.2. Paslaugų teikėjo sandėlyje esančių prekių pristatymas atliekamas per tris darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. 

 

6. SUTARTIES ATSISAKYMAS

6.1 Jei Paslaugų naudotojas nori atsisakyti sutarties po užsakymo pateikimo ir prieš Paslaugų teikėjui įvykdant užsakymą, Paslaugų naudotojas privalo kuo greičiau apie tai raštu pranešti Paslaugų teikėjui. Raštiškas pranešimas siunčiamas e. paštu adresu mediqlietuva@mediq.com. E. laiške reikia nurodyti užsakymo numerį, kurio Paslaugų vartotojas nori atsisakyti, taip pat Paslaugų naudotojo duomenys (vardas, pavardė, užsakymo pateikimo data, kontaktinio telefono numeris).

6.2. Jei atsisakymo pranešimas pasiekia Paslaugų teikėją kai sutartis jau įvykdyta, sutarties atsisakymas vykdomas pagal Naudotojo sutarties 7 skyrių „Teisė grąžinti prekes“.

6.3. Paslaugų teikėjas grąžina sumokėtą sumą Paslaugų naudotojui nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo.

6.4. Pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Paslaugų teikėjas juos gavo.

 

7. TEISĖ GRĄŽINTI PREKES

7.1. Prekės, įsigytos iš e. parduotuvės, gali būti gražintos per 14 dienų laikotarpį.

7.2. Grąžinamos prekės turi būti be trūkumų, turi likti visiškai surinktos, originalioje pakuotėje ir nenaudotos.

7.3. Norint grąžinti prekę, pranešimas apie prekės grąžinimą pateikiamas e. paštu adresu mediqlietuva@mediq.com.

7.4. Jei Paslaugų naudotojas atsisako sutarties, jis turi grąžinti įsigytą prekę nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą.

7.5. Grąžinimo atveju, Paslaugų naudotojui pinigai grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prekės grąžinimo.

7.6. Pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Paslaugų teikėjas juos gavo.

7.7. Paslaugų naudotojas privalo visiškai padengti prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama prekė, kuri neatitinka Paslaugų naudotojo užsakymo.

7.8. Jei grąžinus prekę nustatoma, kad prekė neatitinka e. parduotuvės Naudotojo sutarties 7.1-7.3 punktuose nurodytų sąlygų, pinigai Paslaugų naudotojui negrąžinami, o grąžintą prekę saugo Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas privalo e. paštu išsiųsti Paslaugų naudotojui atitinkamą pranešimą.

Išlaidas, susijusias su prekės saugojimu ar grąžinimu Paslaugų naudotojui apmoka Paslaugų naudotojas.

 

8. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

8.1. E. parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas 2-jų metų skundų pateikimo terminas, numatytas Įsipareigojimų įstatymo 218 straipsnio 2 dalyje.

 

9. ASMENS DUOMENYS IR JŲ NAUDOJIMAS

9.1. Paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis pagal asmens duomenų tvarkymo principus.

 

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Paslaugų teikėjo atsakomybė apsiriboja prekės pardavimo kaina. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl prekių trūkumų, įskaitant žalą turtui, informacijai, apyvartos ar pelno praradimą.

10.2. Paslaugų naudotojas privalo naudotis e. parduotuvės paslaugomis tik laikydamasis įstatymų ir geros praktikos.

10.3. Paslaugų naudotojas yra asmeniškai atsakingas už programinę įrangą visuose naudojamuose įrenginiuose, duomenų įvedimo sistemų įsigijimą ir organizavimą bei kitas išlaidas, susijusias su e. parduotuvės paslaugų naudojimu.

10.4. Paslaugų naudotojas yra visiškai atsakingas už Paslaugų teikėjo, kitų Paslaugų naudotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Paslaugų naudotojo naudojimosi e. parduotuve, pažeidžiant e. parduotuvės Naudotojo sutartį ir įstatymus ar gerąją praktiką.

 

11. GINČAI

11.1. Ginčai tarp Paslaugų naudotojo ir Paslaugų teikėjo, kylantys iš e. parduotuvės Naudotojo sutarties, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

12. NAUDOJIMO SĄLYGOS

12.1. Paslaugų naudotojas privalo perskaityti Naudojimo sutartyje nurodytas sąlygas.

12.2. Pateikdamas užsakymą, Paslaugų naudotojas sutinka, pažymėdamas atitinkamą „Sąlygų“ langelį, kad perskaitė ir suprato Naudotojo sutartyje nurodytas sąlygas ir sutinka su joje nurodytomis sąlygomis.

 

 

„UAB Mediq Lietuva“

Galioja nuo 2018 m. balandžio 5 d.

 

partneriai